Chinese traditional English German Russian Serbian

Subvencije za poljoprivredu

PODSTICAJI ZA POLJOPRIVREDU 2020  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je odluku o podsticajima za poljoprivrednike u 2020. godini. Ministarstvo je omogućilo podsticaj do 2.000.000,00 dinara po podnosiocu zahteva, dok određene aktivnosti mogu biti finansirane i do 6.000.000,00 dinara.

Korisnici sredstava mogu biti:

 1. Fizičko lice nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 2. Preduzetnik;
 3. Pravno lice ukoliko ispunjava sledeće uslove, tj. da je registrovano kao:
 4. Privredno društvo (da je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i da u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala);
 5. Zemljoradnička zadruga koja ima najmanje deset članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i pravilnikom kojim se uređuje upis u Registar poljoprivrednih gazdinstva (u daljem tekst: Registar) kao nosioci ili članovi deset različitih registrovanih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstva u aktivnom statusu (da je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa 25% učešća javnog kapitala).
 6. Srednja škola koja se nalazi u aktu o mreži srednjih škola u skladu sa zakonom i ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.

Podsticaji za poljoprivredu 2020. namenjeni su za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, i to:

 Primarna proizvodnja biljnih kultura: žitarica, industrijskog, aromatičnog i lekovitog bilјa,  povrća, voća, grožđa, cveća.

 1. Primarna stočarska proizvodnja: proizvodnja mleka (kravljeg i kozijeg), proizvodnja mesa (tov junadi, tov u sistemu "krava-tele", proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa) proizvodnja konzumne ribe, proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Sredstva podsticaja za poljoprivredu 2020. namenjena primarnoj proizvodnji biljnih kultura mogu se iskoristiti za:

 1. nabavku nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje;
 2. nabavku nove mehanizacije, opreme i materijala za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura;
 3. nabavku novih priključnih mašina i opreme za setvu, sadnju i berbu;
 4. nabavku novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru
 5. izgradnju, proširenje, rekonstrukciju ili adaptaciju (u daljem tekstu: izgradnja) hladnjača i nabavke nove opreme za hladnjače; (maksimalan iznos do 6.000.000,00)
 6. izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa i podnih skladišta) i nabavku nove opreme za objekte namenjene skladištenju žitarica; (maksimalan iznos do 6.000.000,00)
 7. nabavku nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište.

Podsticajna sredstva za poljoprivredu 2020. namenjena primarnoj stočarskoj proizvodnji mogu se iskoristiti za:

 1. nabavku nove opreme za poboljšanje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripremu stočne hrane;
 2. nabavku nove opreme za smeštaj  odnosno  odgoj  mlečnih  krava, tovnih junadi, ovaca, koza, prasadi i živine;
 3. nabavku nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka;

nabavku nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;

 1. nabavku kvalitetnih priplodnih  grla  na  domaćem  i  stranom tržištu;
 2. nabavku nove opreme za ribnjake;
 3. nabavku nove opreme za pčelarstvo.

Sredstva podsticaja za poljoprivredu 2020. se ne mogu koristiti za:

 1. porezi uključujući porez na dodatu vrednost;
 2. carinske, uvozne i ostale administrativne takse,
 3. troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva, prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;
 4. troškovi premera i geodetskih snimanja, kupovine, odnosno zakupa zemlјišta;
 5. troškovi kupovine polovne opreme, mehanizacije i materijala;
 6. doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);
 7. troškovi po osnovu ugovora sa nadzornim organom;
 8. troškovi koji ne odgovaraju predračunu radova iz projekta, nerealne količine materijala, naknadni i nepredviđeni troškovi radova.

  Takođe, donet je program o podsticajima za investicije u poljoprivredi za povećanje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja.  Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od programa podrške jesu podsticaji za:

 1. nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja; maksimalno 1.200.000 dinara

nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno radi nabavke kolja kod zasada vinove loze sa sortom Prokupac gajene na tradicionalan način; maksimalno 500.000 dinara

 1. pripremu, obradu zemljišta, kopanje jama za sadnju i sadnju; maksimalno 200.000 dinara
 2. hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju i/ili ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta; maksimalno 100.000 dinara.

 Sredstva iz programa su bespovratna i mogu se naplatiti po dostavljanju potrebne dokumentacije.

Spremni smo da Vas podržimo svojim resursima i znanjem u cilju napretka i razvoja Vašeg preduzeća ili poljoprivrednog gazdinstva znajući da je prava podrška neophodna i da će Vašem preduzeću mnogo značiti.