Chinese traditional English German Russian Serbian

ipard

Projekti

MicroFinance Consulting bavi se prevashodno izradom poslovnih (business) planova, EU projekata, studija izvodljivosti i isplativosti. MFC ima značajna iskustva u pisanju poslovnih planova i projekata za fondove EU. Ostvarili smo uspešnu saradnju sa nekoliko fondova i međunarodnih organizacija iz EU, kao i sa ministarstvima Republike Srbije. MFC će za Vašu kompaniju obaviti svu neophodnu pripremu za izradu poslovnog (business) plana ili projekta za fondove EU. IPA II i IPARD II projekti
MFC svojim klijentima pruža uslugu izrada poslovnog plana odnosno izrada business plana i projekata za sve poslovne oblasti:
1. poslovni plan – business plan za poljoprivredu (zemljoradnja i stočarstvo)
2. poslovni plan – business plan za tehničke i tehnološke delatnosti
3. Projekti za IPA fondove (za opštine i NVO)
4. Projekti za IPARD II fondove


Kvalitetan poslovni plan – business plan neophodan je prilikom započinjanja svakog novog posla ili proširenja i unapređenja postojećih poslovnih aktivnosti kao i prilikom podnošenja kreditnih zahteva ili traženja sredstava koje nude nebankarske finansijske institucije (domaći i strani fondovi, fondovi evropske unije i dr.)

Bespovratna sredstva ipard II


BESPOVRATNA SREDSTVA IPARD II je program Evropske unije koji predstavlja Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014. do 2020. godine - dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Program je odobren i do EU i od strane R.Srbije.
Program donacija se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede - Uprave za agrarna plaćanja.
Konkursi za donacije se raspisuju jednom godišnje. Ukupan budžet je 229.970.558 EUR do 2020. godine.

Programi IPARD II
1. MERA 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.
Ukupan budžet je 101.386.667 EUR 
Investicije se odnose na 4 sektora:
- Proizvodnja mleka
- Proizvodnja mesa
- Proizvodnja voća i povrća

-Ostalih useva


IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost, i to:
1) 60% od ukupnih prihvatljivih troškova, ili
2) 65% od ukupnih prihvatljivih troškova - ako je korisnik lice iz člana 3. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika koje je mlađe od 40 godina na dan donošenja odluke o odobravanju projekta;
3) 70% od ukupnih prihvatljivih troškova - ako je mesto investicije u planinskim područjima u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
Vrednost prihvatljivih opštih troškova ne može preći iznos od 12% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije.
Korisnik ostvaruje IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u okviru sledećih granica:
1) za sektor voća, sektor povrća i sektor ostalih useva u iznosu od 5.000 do 700.000 evra;
2) za sektor mleka i sektor meso u iznosu od 5.000 do 1.000.000 evra.

Projekti za IPA II i IPARD II fondove EU

Intenziviranje procesa evropskih integracija otpočinjanjem pregovora za članstvo u Evropskoj uniji u januaru 2014. godine, donelo je velike izazove u pogledu reformi koje treba sprovesti u svim oblastima javnog sektora, privredi i društvu. Istovremeno, 2014. godina je prva godina nove sedmogodišnje finansijske perspektive Evropske unije, tokom koje će Srbiji biti omogućeno da koristi sredstva iz Instrumenta pretpristupne pomoći- IPA II i IPARD II.
Oblasti u okviru IPA II i IPARD II su:
• Reforme kao deo priprema za članstvo u EU i izgradnja institucija i kapaciteta;
• Društveno-ekonomski i regionalni razvoj;
• Zapošljavanje, socijalne politike, obrazovanje, unapređenje ravnopravnosti polova i razvoj ljudskih resursa;
• Poljoprivreda i ruralni razvoj
• Regionalna i teritorijalna saradnja


MFC će za Vašu kompaniju obaviti svu neophodnu pripremu za izradu poslovnog plana ili projekata za fondove EU (određivanje sadržine, finansijsku analizu i prema potrebi tehnološki i organizacioni aspekt poslovnog plana).


MFC finansijski savetuje klijenta u cilju dobijanja kredita za investiciju:
1. kredita kod poslovnih banaka u zemlji
2. kredita kod banaka u inostranstvu
3. dobijanja kredita kod Fonda za razvoj
4. dobijanja sredstava kod međunarodnih finansijskih institucija (EIB, EBRD)


MFC ima značajna iskustva u pisanju poslovnih planova – business plan i projekata za fondove EU. Ostvarili smo uspešnu saradnju sa nekoliko fondova i međunarodnih organizacija iz EU, kao i sa ministarstvima Republike Srbije.
Spremni smo da Vas podržimo svojim resursima i znanjem u cilju napretka i razvoja Vašeg preduzeća znajući da je prava podrška neophodna i da će Vašem preduzeću mnogo značiti.

 

Neprihvatljivi troškovi IPARD:

1) poreze, uključujući PDV;
2) carine, uvozne i druge dažbine;
3) kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva;
4) kazne, finansijske penale i sudske troškove;
5) troškove poslovanja;
6) polovnu mehanizaciju i opremu;
7) bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
8) troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;
9) doprinose u naturi;
10) troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;
11) nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;
12) nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem.
Korisnik može da primi do 1.500.000 miliona evra javne podrške u okviru IPARD II programa.

2. MERA 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i prodaje poljoprivrednih i proizvoda ribarstva. Ukupan budžet je 82.946.667 EUR
Investicije se odnose na 3 sektora:
• Mleko i mlečni proizvodi,
• Meso i proizvodi od mesa,
• Sektor voća i povrća
Iznos donacija od vrednosti ukupnih investicija:
• 50% ukupnih prihvatljivih troškova, ili
• Investicije koje se odnose na skladištenje otpada maksimalni intenzitet pomoći može biti veći za 10% (maksimum 60%)
Minimalni i maksimalni iznosi povraćaja sredstava
Prerada mleka (min. 20.000 €; maks. 2.000 .000 €);
Prerada mesa (min. 20.000 €; maks. 1 000 000 €);
Prerada voća i povrća (min. 20.000 €; maks. 1 000.000 €).

Mera 7. Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja.

Investicije se odnose na ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekta za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga.

IPARD podsticaj – Mera 7. utvrđuje se u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost, i to do 65% vrednosti ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

Minimalni i maksimalni iznosi ukupnih prihvatljivih investicija:

  • Minimalni iznos povraćaja sredstava je 5.000 evra;
  • Maksimalni iznos povraćaja sredstava je 300.000 evra;

Mera 9. Tehnička pomoć. Merom 9. IPARD II programa podržaće se tehnička pomoć i troškovi prouzrokovani sprovođenjem IPARD programa.