Chinese traditional English German Russian Serbian

Projekti

ipard

Projekti

MicroFinance Consulting bavi se prevashodno izradom poslovnih – biznis planova, EU projekata, studija izvodljivosti i isplativosti. MFC ima značajna iskustva u pisanju poslovnih planova i projekata za fondove EU. Ostvarili smo uspešnu saradnju sa nekoliko fondova i međunarodnih organizacija iz EU, kao i sa ministarstvima Republike Srbije. MFC će za Vašu kompaniju obaviti svu neophodnu pripremu za izradu poslovnog (biznis) plana ili projekta za fondove EU. IPA i IPARD projekti.


MFC svojim klijentima pruža uslugu izrada poslovnog plana odnosno izrada business plana i projekata za sve poslovne oblasti:
1. poslovni plan – business plan za poljoprivredu (zemljoradnja i stočarstvo)
2. poslovni plan – business plan za tehničke i tehnološke delatnosti
3. Projekti za IPA fondove (za opštine i NVO)
4. Projekti za IPARD II fondove
Kvalitetan poslovni plan – biznis plan neophodan je prilikom započinjanja svakog novog posla ili proširenja i unapređenja postojećih poslovnih aktivnosti kao i prilikom podnošenja kreditnih zahteva ili traženja sredstava koje nude nebankarske finansijske institucije (domaći i strani fondovi, fondovi evropske unije i dr.)

Bespovratna sredstva ipard II

Infrmacije date u tekstu ispod su informativnog karaktera i podložne su promenama u trenutku objave Javnog poziva za sve mere programa. Objava javnih poziva IPARD očekuje se prvoj polovini 2021. godine.
BESPOVRATNA SREDSTVA IPARD II je program Evropske unije koji predstavlja Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja - dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Program je odobren i do EU i od strane R.Srbije.
Program donacija se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede - Uprave za agrarna plaćanja.
Konkursi za donacije se raspisuju jednom godišnje. Ukupan budžet je 229.970.558 EUR.


Programi IPARD fonda


1. IPARD MERA 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – nabavka traktora (IPARD traktori)
Ukupan budžet je 101.386.667 EUR
Investicije se odnose na 4 sektora:
- Proizvodnja mleka
- Proizvodnja mesa
- Proizvodnja voća i povrća
-Ostalih useva
IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost, i to:
1) 60% od ukupnih prihvatljivih troškova, ili
2) 65% od ukupnih prihvatljivih troškova - ako je korisnik lice iz člana 3. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika koje je mlađe od 40 godina na dan donošenja odluke o odobravanju projekta;
3) 70% od ukupnih prihvatljivih troškova - ako je mesto investicije u planinskim područjima u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
Vrednost prihvatljivih opštih troškova ne može preći iznos od 12% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije.
Korisnik ostvaruje IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u okviru sledećih granica:
1) za sektor voća, sektor povrća i sektor ostalih useva u iznosu od 5.000 do 700.000 evra;
2) za sektor mleka i sektor meso u iznosu od 5.000 do 1.000.000 evra.

Projekti za IPA II i IPARD II fondove EU 

Intenziviranje procesa evropskih integracija otpočinjanjem pregovora za članstvo u Evropskoj uniji u januaru 2014. godine, donelo je velike izazove u pogledu reformi koje treba sprovesti u svim oblastima javnog sektora, privredi i društvu. Istovremeno, 2014. godina je prva godina nove sedmogodišnje finansijske perspektive Evropske unije, tokom koje će Srbiji biti omogućeno da koristi sredstva iz Instrumenta pretpristupne pomoći- IPA i IPARD.


Oblasti u okviru IPA II i IPARD II su:
• Reforme kao deo priprema za članstvo u EU i izgradnja institucija i kapaciteta;
• Društveno-ekonomski i regionalni razvoj;
• Zapošljavanje, socijalne politike, obrazovanje, unapređenje ravnopravnosti polova i razvoj ljudskih resursa;
• Poljoprivreda i ruralni razvoj
• Regionalna i teritorijalna saradnja


MFC će za Vašu kompaniju obaviti svu neophodnu pripremu za izradu poslovnog plana ili projekata za fondove EU (određivanje sadržine, finansijsku analizu i prema potrebi tehnološki i organizacioni aspekt poslovnog plana).


MFC finansijski savetuje klijenta u cilju dobijanja kredita za investiciju:
1. kredita kod poslovnih banaka u zemlji
2. kredita kod banaka u inostranstvu
3. dobijanja kredita kod Fonda za razvoj
4. dobijanja sredstava kod međunarodnih finansijskih institucija (EIB, EBRD)


MFC ima značajna iskustva u pisanju poslovnih planova – biznis plan i projekata za fondove EU ( IPARD , IPA ). Ostvarili smo uspešnu saradnju sa nekoliko fondova i međunarodnih organizacija iz EU, kao i sa ministarstvima Republike Srbije.
Spremni smo da Vas podržimo svojim resursima i znanjem u cilju napretka i razvoja Vašeg preduzeća znajući da je prava podrška neophodna i da će Vašem preduzeću mnogo značiti.

Neprihvatljivi troškovi IPARD:

1) poreze, uključujući PDV;
2) carine, uvozne i druge dažbine;
3) kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva;
4) kazne, finansijske penale i sudske troškove;
5) troškove poslovanja;
6) polovnu mehanizaciju i opremu;
7) bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
8) troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;
9) doprinose u naturi;
10) troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;
11) nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;
12) nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem.
Korisnik može da primi do 1.500.000 miliona evra javne podrške u okviru IPARD programa.


2. IPARD MERA 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i prodaje poljoprivrednih i proizvoda ribarstva. Ukupan budžet je 82.946.667 EUR
Investicije se odnose na 3 sektora:
• Mleko i mlečni proizvodi,
• Meso i proizvodi od mesa,
• Sektor voća i povrća
Iznos donacija od vrednosti ukupnih investicija:
• 50% ukupnih prihvatljivih troškova, ili
• Investicije koje se odnose na skladištenje otpada maksimalni intenzitet pomoći može biti veći za 10% (maksimum 60%)
Minimalni i maksimalni iznosi povraćaja sredstava
Prerada mleka (min. 20.000 €; maks. 2.000 .000 €);
Prerada mesa (min. 20.000 €; maks. 1 000 000 €);
Prerada voća i povrća (min. 20.000 €; maks. 1 000.000 €).


IPARD Mera 7. Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja.
Investicije se odnose na ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekta za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga.
IPARD fond – IPARD Mera 7. utvrđuje se u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost, i to do 65% vrednosti ukupnih prihvatljivih troškova investicije.
Minimalni i maksimalni iznosi ukupnih prihvatljivih investicija:
• Minimalni iznos povraćaja sredstava je 5.000 evra;
• Maksimalni iznos povraćaja sredstava je 300.000 evra;


IPARD Mera 9. Tehnička pomoć. IPARD Merom 9. podržaće se tehnička pomoć i troškovi prouzrokovani sprovođenjem IPARD programa.

No Internet Connection