Chinese traditional English German Russian Serbian

U cilju ublažavanja posledica krize izazvane virusom korona, u okviru Programa ekonomskih mera za podršku privredi, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima, po kojoj je poljoprivrednim proizvođačima preko Uprave za agrarna plaćanja na raspolaganju 2,6 milijardi dinara.

Pravo na isplatu novčane pomoći, u okviru Uredbe o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2, ima nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalazi se u aktivnom statusu. Neophodan uslov je I da podnosilac zahteva u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, ili da je vlasnik životinje (krave, ovce ili koze) koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja. Pravo na novčanu pomoć imaju i vlasnici obeleženih i registrovanih košnica pčela, bili oni nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

Obračun finansijske pomoći obračunava se po jedinici upisane površine, odnosno po grlu stoke ili broju košnica i to: 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara; 3000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara; 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara i 800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara - navodi se u uredbi.

Za realizaciju ove uredbe utvrđena su sredstva od 1.150.000.000 dinara.

Bespovrtna pomoć uplaćivaće se direkno na račun poljoprivrednika, odnosno na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva otvoren kod poslovne banke i upisan u Registar. Sredstva ostvarena po osnovu novčane pomoći u skladu sa ovom uredbom ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja.

Tu su i kaznene mere! Lice koje ostvari pravo na novčanu pomoć, a na to nema pravo u skladu sa ovom uredbom i ne izvrši povraćaj neosnovano isplaćenih novčanih sredstava u skladu sa ovom uredbom, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30-70 odsto primljenih novčanih sredstava direktnih davanja, a ne manje od 15.000 dinara za fizičko lice, odnosno 30.000 dinara za preduzetnika, odnosno 90.000 dinara za pravno lice.

Još jedan vid pomoći, o kome smo već pisali u prethodnom blogu, su subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa komercijalnim bankama, namenjeni poljoprivrednicima kojima će poslovne banke odobravati kredite, dok će Ministarstvo poljoprivrede subvencionisati deo kamate na te kredite. Sredstva izdvojena za sprovođenje ove Uredbe utvrđena su u iznosu od 1.450.000.000 dinara.

Pročitajte u našem blogu

Blog