Chinese traditional English German Russian Serbian

2020. godinu obeležava pandemija Covid-19 izazvana virusom SARS-CoV-2. Pored ugroženih života ljudi, javio se I problem ugroženosti privrede. U cilju spašavanja privrede, države su istupile sa određenim programima za spas privrede I finansija. Na predlog Ministarstva privrede, Vlada Republike Srbije usvojila je PROGRAM FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID – 19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2.

Cilj ovog programa je da se privrednim subjektima obezbedi podrška za nabavku obrtnih sredstava, kao I za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirenja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima I državi, u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID-19.

Realizacija Programa vršiće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine. Za relizaciju Programa izdvojeno je 24 000 000 000 dinara.

Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Sredstva po ovom Programu ne mogu se koristiti za:

 • organizovanje igara na sreću, lutrije i slične delatnosti;
 • promet nafte i naftnih derivata;
 • proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

Kredit će se odobravati sa rokom otplate do 36 meseci koji uključuje grejs period do 12 meseci, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou. Kredit se odobrava I vraća u dinarima.

Minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,00 dinara, a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara;

Maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:

 • za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD,
 • za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD i
 • za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD.

Otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima, dok se u grejs periodu kamata obračunava i pripisuje glavnom dugu.

Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje broja zaposlenih, u skladu sa izveštajem Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na određeno i neodređeno vreme na dan 16. mart 2020. godine, s tim da se kako do dana podnošenja zahteva tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje do 10% od navedenog broja zaposlenih.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

 • menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta) i/ili
 • hipoteka na nepokretnostima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
 • zaloga na opremi/pokretnim stvarima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
 • menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika;
 • menica i menično ovlašćenje dužnika se obavezno dostavljaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.

U zavisnosti od iznosa kredita, razlikuju se I instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita, pa tako  korisnici kredita dostavljaju sledeća sredstva obezbeđenja:

 • do iznosa od 1.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i lične menice osnivača (svih osnivača),
 • do iznosa od 2.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme,
 • do iznosa od 10.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica,
 • do iznosa od 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita,
 • za iznos iznad 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda. Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavljene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda.

GARANCIJA BANKE, RUČNA ZALOGA I HIPOTEKA  MOGU  BITI OBEZBEĐENJA ZA SVE IZNOSE KREDITA.

JEMSTVO BONITETNOG PRIVREDNOG SUBJEKTA (KOJE NIJE POVEZANO LICE) MOŽE BITI OBEZBEĐENJE ZA SVE  IZNOSE KREDITA DO 25.000.000RSD.

MicroFinance Consulting Vam stoji na raspolaganju za sva detaljnija objašnjenja, kao I za pomoć prilikom apliciranja za ponuđena sredstva.

Pročitajte u našem blogu

Blog