Chinese traditional English German Russian Serbian

U cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID- 19 izazvane virusom SARS-COV-2, Vlada Republike Srbije odobrila je isplatu jednokratne novčane pomoći od 100 evra svim punoletnim državljanima Republike Srbije. Isplata jednokratne pomoći uređena je Uredbom o formiranju privremenog registra I načinu uplate jednokratne novčane pomoći od 24.04.2020.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti imaju svi punoletni državljani Republike Srbije, koji na dan stupanja na snagu Uredbe – 24.04.2020. godine- imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije sa važećom ličnom kratom.

Penzioneri I korisnici novčane socijalne pomoći biće automatski prijavljeni za isplatu novčane pomoći I za njih će isplata početi 15. Maja 2020. Godine. Njima će novac biti uplaćen na račune na koje dobijaju penzije I socijalna primanja.

Ostali punoletni državljani Republike Srbije od 15. maja do 05. juna moći će da se prijave za isplatu novčane pomoći. Prijava će biti moguća na dva načina: elektronskim putem preko portala Uprave za trezor ili putem elefona na brojeve koji će blagovremeno biti objavljeni. Prilikom prijavljivanja neophodni podaci koje građani moraju dostaviti su ime I prezime, broj lične karte, matični broj I ime banke u kojoj imaju ili u kojoj će biti otvoren namenski račun. Nakon prijave, nadležne institucije će obaviti otvaranje namenskog računa umesto njih.

Pravo na ovu pomoć imaju I punoletni srpski državljani koji žive u inostranstvu.

Pročitajte u našem blogu

Blog